Dommerbedømmelse - formål og forklaring

Skema følger nederst på sidenFormålet med dette skema er, dels at anførerne og dermed klubberne medvirker til at bedømme kampens dommere, dels at skemaet indgår i bedømmelsesmaterialet for dommere, som ønsker at bestå DCF dommerkursus trin 2 samt at skemaerne er med til at identificere generelle områder, hvor den praktiske del af dommernes virke, kan forbedres.

Dommerbedømmelsesskemaet kan enten udfyldes skriftligt efter kampen i en papirudgave, som indsendes til DCF kontor sammen med indberetnings- og statistikskema. Eller klubberne kan vælge at anvende elektronisk indberetning via DCF dommerudvalgs hjemmeside:

www.bedrecricketdommere.nu

Dommerbedømmelsen skal udfærdiges af begge anførere for de deltagende hold eller af en udpeget leder fra begge de to deltagende klubber.
 Bedømmelsen skal som minimum indeholde angivelse af:

- De to involverede klubber - hjemmehold og udehold
- Hvilken klub er afsender
- Dato
- Kamp nr.
- Navn på dommer nr. 1
- Navn på dommer nr. 2
- Navn og e-mail på afsender

Karakterskalaen 0-6 anvendes:

0 - Gives for en helt uacceptabel og ringe præstation
1 - Gives for en ustabil og ikke tilfredsstillende præstation
2 - Gives for en præstation noget under middel
3 - Gives for den jævne og acceptable præstation
4 - Gives for en over middel præstation
5 - Gives for den gode og udmærkede præstation
6 - Gives for den aldeles udmærkede og meget tilfredsstillende præstation

GIVES KARAKTEREN 0 eller 6 - SKAL DER MEDSENDES UDDYBENDE BEMÆRKNINGER HERTIL

VEJLEDNING TIL DOMMERBEDØMMELSESSKEMAET

PUNKTLIGHED
- ankom dommeren til tiden, kontrollerede dommeren banen og lokale forhold før start
- startede dommeren præcist kampen, efter pauser, spilleafbrydelser o.lign.

MYNDIGHED
- behandlede dommeren begge hold sportsligt korrekt
- konsekvent fortolkning af cricketlovene
- virkede dommeren overbevisende og kompetent

POSITIONSEVNE
- placerede dommeren sig rigtigt på banen
- sørgede dommere for at komme i position under spillet

SAMARBEJDE MED MEDDOMMER, SPILLERE OG LEDERE
- medvirkede dommeren til at kampen blev afviklet efter 'Spillets Ånd'
- samarbejde med meddommer, anførerne, spillerne, regnskabsførere og klubledere

PÅKLÆDNING
- dommerkittel, udrustning o.lign. i orden
- gav dommerens påklædning anledning til bemærkninger

RÅB OG SIGNALER
- alle dommerens signaler tydelige og entydige
- råbte dommeren straks højt og tydeligt som han skulle ifølge cricketlovene

GENEREL VURDERING
- overordnet indtryk
- samlet bedømmelse

Bemærk

GIVES KARAKTEREN 0 eller 6 - SKAL DER MEDSENDES UDDYBENDE BEMÆRKNINGER HERTIL

TAK TIL BEGGE ANFØRERE FOR DERES INDSATS
TIL AT FORBEDRE STANDARDEN AF CRICKETDOMMERE


Med venlig hilsen

DCF Dommerudvalg
 


Dommerbedømmelse

 

 

Dommerbedømmelse - online


Udfyld felterne. Du kan anvende din tabulatortast og derved springe til næste felt. Felter mærket med * skal udfyldes.

For din egen og ikke mindst for dansk crickets skyld, så udfyld formularen korrekt. Disse bedømmelser danner et vigtigt grundlag for udvælgelsen af danske dommere, til opgaver i Danmark og udlandet.

0 er den laveste og 6 den højeste bedømmelse

På forhånd tak

Dommerudvalget

*** NB ***

HVIS DER SKAL GIVES BEDØMMELSE 0 - ALTSÅ DEN LAVESTE, SÅ BRUG BOGSTAVET O (som i Ole). Noget teknisk gør at tallet ikke kan anvendes.

Mvh
Webmaster


Kampen mellem*
Klub*
Dato*
Kamp nr.*
Navn - dommer 1*
Navn - dommer 2*

Dommer 1 2
1. Punktlighed*

2. Myndighed*

3. Positionsevne*

4. Samarbejdsevne*

5. Påklædning*

6. Råb og signaler*

7. Generel vurdering*


Med venlig hilsen*
E-mail*

En bedømmelse på 0 eller 6 skal ledsages af en fyldestgørende forklaring herunder: