Formål

 

Bedre cricketdommere nu - et udvalg i DCF

Projektets titel:

Bedre danske cricketdommere - NU !

Projektets formål:

At skabe en dansk cricketdommerkultur, således at cricketdommere på alle niveauer tilbydes en uddannelse i enten dansk eller ECC-regi. Samtidig skal der etableres en gruppe af særligt dygtige dommere, der kan bruges til internationale opgaver og anvendes som instruktører.

Projektets tidsramme:

Projektet påbegyndes d. 1. januar 2002 og løber foreløbigt til d. 1. januar 2004.

Hvorfor skal projektet gennemføres lige nu ?

Dommerstandarden i Danmark lader en del tilbage at ønske. Kun et fåtal af dommere har det fornødne kendskab til lovene og danske dommere har ingen uddannelsestilbud og noget at være fælles om. Desuden møder DCF stedse flere og flere krav om at stille dommere til internationale opgaver.

Projektets succeskriterier:

- At der etableres en dansk dommeruddannelse på mindst to og helst tre niveauer, som kan tilbydes klubberne.
- At DCF's ledelse for noget modspil omkring fortolkning af cricketlovens anvendelse og turneringsreglerne i dansk cricket.
- At DCF kan stille velkvalificerede danske cricketdommere til internationale opgaver.

Projektets interessenter:

Dommergruppens sammensætning er baseret på en bred erfaring, en vilje til forandring og et ønske om at gøre en specifik indsats. Dommergruppens sammensætning holdes indtil videre statisk, idet det senere kan komme på tale, at optage andre interesserede cricketdommere. Arbejdet i dommergruppen er ulønnet, dog får medlemmerne betalt deres omkostninger og udstyr.

Projektets mål:

- Målet for det første år er:
     
- Evaluering af deltagerne i dommerprojektet
    - Internationale dommeropgaver
    - Udarbejdelse af en tre-trins dansk cricketdommeruddannelse
    - Tilbud til klubberne uddannelsesmateriale (CD-romskiver, slides, bøger og lign.)
    - Samarbejde med DCF's forskellige landshold (incl. trænere og ledere)

- Langsigtede mål (dvs. 2-3 års horisont):
    - Generelt forsøge at hæve standarden for danske cricketdommere
    - Få fat i flere interesserede
    - Formel uddannelse af flere cricketdommere
    - Internationale opgaver til danske cricketdommere

Fra og med turneringen 2002 bliver dommerbedømmelsessystemet genindført og betyder:

- Gældende for alle kampe i elite- og 1.division

- Skemaer skal udfyldes efter kampen og indsendes til DCF sammen med skemaer for kampens gennemførelse (turnerings- og statistikskemaer)

- Klubbernes anførere er ansvarlige for skemaets udfyldelse

- Klubberne er selv med til at lægge niveauet for dommere gennem anvendelsen af bedømmelsessystemet, således at saglige/positive (og evt. negative) bedømmelser medvirker til positiv udvikling for cricketdommere i Danmark.

- Indgivne bedømmelser er med til at fremme focus på mangler o. lign. under turneringens afvikling

- Bedømmelser vil blive anvendt i forbindelse med tildelingen af internationale opgaver.

Projektgruppen hilser denne beslutning velkommen fordi:

Dommerbedømmelser hører med til spillet og bidrager i væsentlig grad til at forbedre standarden.

Hvad nytter det for eksempel, at en dommer er knaldhamrende dygtig med teorien, hvis vedkommende ikke kan bevæge og placere sig rigtig på banen under kampene ? Og hvad nytter det, at spillerne under kampene oplever forskellige fortolkninger af DCF's turneringsreglement ?

Derfor skal klubberne i Elite og 1. division bruge 10-15 minutter efter endt kamp til udfyldelse af dommerbedømmelsesskemaet. Der vil i tilknytning hertil være forskellige definitioner omkring de forskellige karakterer, som kan tildeles.

Projektgruppen består, udover Bjarne K. Jensen, Svanholm af følgende:

Niels Bagh, Glostrup.

Niels Bindslev, KB.

Johan Luther, AB.

Lars Bo Nielsen, Århus.

Torsten Ørhøj, Odense

Peter Power er vores kontaktperson i DCF's bestyrelse og deltager i første uddannelsesrunde.


Denne side opdateres jævnligt forhåbentlig til stor glæde for spillere, dommere, ledere og tilskuere til kampene.

Opdateret: 26.12.04

 

 

 

Der anbefales en skærmopløsning på 1024 x 768