Indledning - spillets ånd

 

Bedre cricketdommere nu - et udvalg i DCF

Cricket er et spil, hvis enestående tiltrækningskraft i høj grad skyldes det faktum, at cricket ikke alene bør spilles i henhold til Cricketlovene men også med respekt for spillets ånd. Enhver handling, der opleves som et brud på denne respekt, skader spillet og dets omdømme. Det største ansvar for at sikre ’fair play’ ligger hos anførerne.

1. Der er to love, som i særdeleshed placerer ansvaret for holdets og spillernes opførsel på anførerne.

Anførernes ansvar

Anførerne er til enhver tid ansvarlig for at spillet afvikles med respekt for spillets ånd samt i henhold til Cricketlovene.

Spillernes opførsel

I tilfælde af at en spiller ikke retter sig efter en dommers instrukser, eller i ord eller handling kritiserer dommerens afgørelser, eller i viser sin uenighed heri, eller opfører sig på en måde, der bringer spillet i miskredit, skal dommeren i første omgang informere den anden dommer samt spillerens anfører om hændelsen og anmode sidstnævnte om at skride ind.

2. Fair og unfair spil

I henhold til Cricketlovene er det dommerne alene, der har bemyndigelse til at afgøre om spillet er fair eller unfair.

Dommerne kan gribe ind til enhver tid, og det er anførerens ansvar at skride ind, når det er påkrævet.

3. Dommerne er bemyndiget til at gribe ind i tilfælde af:

  • spild af tid ord eller handling

  • ødelæggelse af pitchen

  • farlig eller unfair kastning

  • forandring af boldens tilstand

  • enhver anden handling som dommerne opfatter som unfair

4. Respekt for spillets ånd indebærer, at der udvises respekt for:

  • modstanderne

  • egen anfører og hold

  • dommerne og deres funktion

  • spillets traditioner og værdier

5. Det strider mod spillets ånd:

  • at bestride en dommers beslutninger i ord, handling eller bevægelser

  • at adressere groft og fornærmeligt sprog mod en modstander eller en dommer

  • at deltage i snyd eller i smarte kneb som f.eks.

(i) at appellere i ond tro når gærdespilleren ikke er ude
(ii) at bevæge sig aggressivt mod dommeren når man appellerer
(iii) at distrahere en modstander med ord eller chikane i form af vedvarende klappen med hænderne eller unødvendig støj forklædt som begejstring og motivation af ens eget hold.

6. Vold

Vold på banen eller i dens omgivelser er uacceptabel.

7. Spillerne

Anførerne og dommerne bestemmer i fællesskab tonen for afviklingen af en cricketkamp. Enhver spiller forventes at give et betydningsfuldt bidrag hertil.

Spillerne, dommerne og regnskabsførerne i en cricketkamp kan være af begge køn og Lovene gælder ens for begge. Brugen af stedord gennem Lovteksten henviser til det mandlige køn for kortheds skyld. Enhver Lov, medmindre andet udtrykkeligt fremgår, gælder for kvinder og piger såvel som for mænd og drenge.

Opdateret: 26.12.04

Se flere paragraffer  nederst.

 

Der anbefales en skærmopløsning på 1024 x 768

Dansk v/P.Power